Meteen naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Herroepingsrecht

De cursussen vallen buiten het bereik van het herroepingsrecht. Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden verklaar je afstand te doen van het recht op herroeping. Je krijgt immers direct na het afronden van je betaling, de complete cursus tot je beschikking.

Eigen gebruik

Inhoud van de cursus is voor eigen gebruik en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Code & Content worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Wij werken hard om voor jou alle relevante informatie te bundelen in leerzame én betaalbare cursussen. Zorg dat we dit kunnen blijven doen en deel de inhoud van de cursussen niet met anderen.

De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde cursus blijft eigendom van Code & Content. Het is je eigen verantwoordelijkheid om het cursusmateriaal tijdig te bekijken.

Deelname aan een cursus is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Indien je de cursus cadeau wenst te doen, geef dit dan direct na aankoop aan via info@codecontent.nl.

Aansprakelijkheid

Code & Content is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze cursussen, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens het volgen van de cursus.

We creëren de cursussen naar beste inzicht en vermogen. We zijn echter niet verantwoordelijk voor fouten in de cursus en voor het niet behalen van het resultaat dat je met aankoop beoogde. Uiteraard doen we ons uiterste best de informatie up-to-date te houden en jou wel met een voldaan gevoel achter te laten!

Betaling

Je verkrijgt toegang tot de cursus na volledige betaling van het overeengekomen bedrag. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Code & Content heeft te allen tijde het recht de prijzen van de cursussen te wijzigen.